Nieuwsbrieven

U kunt natuurlijk nieuwsbrieven versturen met Mailchimp.
In de gratis versie van Mailchimp gelden echter grenzen voor wat betreft het aantal personen dat u wilt mailen en het aantal emails dat u per dag/maand wilt versturen. Bij uitgebreide mailings moet u betalen.

Het grootste probleem bij gebruik van Mailchimp is echter, dat u in CRM niet ziet wie u wat heeft gestuurd en op welk artikel de relatie heeft geklikt voor meer info. Deze blijft in Mailchimp en is niet in CRM onder de relatie zichtbaar. Wanneer uw relatie belt n.a.v. van een Nieuwsbrief of Event moet u heel wat klikken in Mailchimp voordat u kunt zien waarop de relatie heeft geklikt. Werkt niet als de relatie u belt.

U kunt uw nieuwsbrieven daarom veel beter verzenden vanuit CRM. Hiervoor gelden geen grenzen aan het aantal personen of aantal emails dat u verstuurt.

Bovendien is dan niet alleen de totale respons van de mailing in CRM zichtbaar, ook de verzonden email en waarop met heeft geklikt ziet u direct onder de desbetreffende persoon in CRM. Als iemand belt, ziet u in één oogopslag in CRM wat men heeft ontvangen en waarop is geklikt.

U kunt uw Nieuwsbrieven of uitnodigingen voor een Event gewoon in Mailchimp (blijven) opmaken met alle professionele mogelijkheden van het programma en de resulterende opmaak importeren in CRM. Best of both worlds.