Outlook email in CRM

Outlook is het meest gebruikte systeem om email te ontvangen en te versturen.
Het werkt handig op elk type apparaat.

Wat minder handig is, dat de email in Outlook zit opgesloten en niet in CRM staat onder de Relatie,  Contactpersoon of het Project. Er zijn verschillende manieren om de (relevante) ontvangen en verstuurde email, inclusief bijlagen) in het CRM te krijgen.

U kunt de gewenste email met één handeling in Outlook direct archiveren in CRM, of kunt kiezen voor een automatische “sync” tussen CRM en uw “emailserver” (bijvoorbeeld Office365).

In beide gevallen wordt de email mét alle bijlagen opgeslagen op de juiste plek in het CRM.
De offerte die u per email verstuurt, staat direct op de goede plek onder de klant in CRM.

Wanneer u via Outlook archiveert, moet een lokale versie van Outlook op uw PC zijn geinstalleerd. Hierin wordt bij elke gebruiker een (gratis) plugin geïnstalleerd die de email + bijlagen archiveert in het CRM.

Het grote voordeel van SugarCRM/ SuiteCRM is dat het onderliggende systeem en de communicatie naar buiten toe gelijk is: vrijwel elke plugin, app of toevoeging die ooit voor SugarCRM is ontwikkeld, draait direct op SuiteCRM !